1e Workshopronde

 

 • Eerste kennismaking met de BedrijfsWaterWijzer
  Koos Verloop, onderzoeker WUR
  De BedrijfsWaterWijzer is een instrument dat melkveehouders ondersteunt om hun waterbeheer op orde te brengen. Het wordt ontwikkeld in samenwerking met de deelnemers van Koeien en Kansen en waterschappen. Deze betrokkenen zijn ook degenen die in de toekomst het meest gebruik zullen maken van de BedrijfsWaterWijzer. Door de zuivelsector wordt de BedrijfsWaterWijzer gezien als HET instrument dat ambities van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer waar te maken. U wordt uitgenodigd voor een eerste kennismaking. 

 • Levensduur verlenging: verplichting of verlichting?
  Marjolein Feiken, dierenarts duurzaam melkvee en onafhankelijk adviseur bij Valacon
  Een intro van levensduurverlenging van melkvee in Nederland. Hoe staat het er voor en wat zijn de belangrijkste punten ter verbetering?
  * www.valacon.nl

 • Alternatieve voedergewassen
  Ludwig Oevermans, ruwvoerspecialist bij Limagrain
  Welke kansen bieden alternatieve voedergewassen zoals voederbieten en veldbonen de Nederlandse melkveehouder?
  ludwig.oevermans@limagrain.nl

 • Kompassie voor nieuwe perspectieven
  Roger Engelberts, creatief ondernemer en lector Co-creatief Ondernemerschap bij HAS Hogeschool
  We kunnen de toekomst niet voorspellen maar wel voorstellen. De druk neemt toe, steeds meer mensen roepen om structurele vormen van verandering en vernieuwing. Ons voedselsysteem is op veel fronten technisch failliet. Nederland lijkt te duur voor Operational Excellence en kostprijsverlaging. Dat is een race naar de bodem. In 30 jaar tijd heeft de varkenshouderij bijvoorbeeld 20 jaar verlies geleden. Dat schreeuwt om anders kijken.
  * https://www.imagro.nl/nl/team/roger-engelberts/7

Aeres Dronten

aeres-praktijkcentrum-dronten-udv-onderwijsdag-2017.png

 

udv-button-aanmelden-onderwijsdag-2016.png