Monitoring Verduurzaming Veehouderij 1.0

De Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij heeft 15 ambities gedefinieerd voor een integraal duurzame veehouderij in Nederland in 2023. Het project Monitoring Verduurzaming Veehouderij ontwikkelt een systematiek om erachter te komen hoe ver het staat met de verduurzaming van de veehouderij. 

Het project is opgezet op verzoek van het Ministerie van EZ, maar ook van andere partijen binnen de UDV. Het moet onder andere inzichtelijk maken wat de huidige stand van zaken is bij de gestarte initiatieven en wat er nog moet gebeuren op weg naar 2023. Deze systematiek is een eerste proeve. De uitkomsten kunnen nog veranderen in een volgende versie. In 2018 volgt een 2.0 versie.

Meer over Monitoring verduurzaming veehouderij

 

udv-15-ambities-schema-2015.png

Monitoring 1.0

monitoring-verduurzaming-veehouderij-1.jpg