Integraal Duurzame Veehouderij

Met de keuze voor een integraal duurzame veehouderij in 2023 hebben de UDV partijen een gezamenlijke visie geformuleerd en een duidelijke punt aan de horizon gemarkeerd. Tegelijkertijd hebben zij geconcludeerd dat de weg er naar toe niet haarscherp te schetsen valt. Daarom zijn op initiatief van de regiegroep van de UDV vijftien ambities geformuleerd die de beoogde eindsituatie beschrijven. Elke sector zal hiermee vervolgens zijn eigen inkleuring geven aan het begrip duurzaamheid, mede afhankelijk van wat de markt vraagt.

15 ambities

ambities-thumb.pngUitgangspunt voor het bepalen van de ambities op deelterreinen is het gedeelde besef dat de Nederlandse veehouderij integraal duurzaam is als zij dierlijke producten en allerlei andere economisch of maatschappelijk gewenste waarden produceert, op een manier die maatschappelijk én economisch langdurig vol te houden is, niet ten koste gaat van mensen en dieren, en de draagkracht van de aarde niet overstijgt.
Meer over de 15 ambities

Praktijkvoorbeelden

Duurzame ZuivelketenHet uitgangspunt van het samenwerkingsverband is samenwerken én aanhaken op concrete voorbeelden duurzame veehouderij.
Bekijk hier alle praktijkvoorbeelden

Uitgelicht

maatlatfoto250.jpg

Maatlat Duurzame Veehouderij

De Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) is een certificatieschema met als doel het bevorderen van investeringen in een duurzame veehouderij. Veestallen die voldoen aan de criteria van de MDV tonen daarmee aan dat zij kunnen voldoen aan duurzaamheidsdoelstellingen van overheidsregelingen.
Meer over de Maatlat