UDV publiceert de 5e voortgangsrapportage

In de UDV is afgesproken de voortgang te monitoren en jaarlijks de balans op te maken: welke stappen worden er gezet in sectoren en ketens, wat hebben we als UDV daaraan bijgedragen en aan welke onderwerpen moet extra aandacht besteed worden om nieuwe stappen te kunnen zetten?

Het monitoren van voortgang dient om te signaleren of er voldoende beweging zit op de speerpunten en de bijbehorende acties. Sinds juni 2010 is jaarlijks in een voortgangsrapportage de balans opgemaakt: hoe staat het proces van verduurzaming ervoor en wat zijn de opgaven? Deze vijfde voortgangsrapportage beschrijft de voortgang die het afgelopen jaar is geboekt.

 

Update 2014

UDV voortgangsrapportage 2014.png