Landelijke Onderwijsdag ‘Gezonde veehouderij’

5 november 2015, Faculteit Diergeneeskunde Utrecht
Androclusgebouw, Yalelaan 1, Utrecht

Klik hier voor de foto-impressie


09.15 uur Ontvangst
(in het Androclusgebouw op Yalelaan 1, bij collegezaal C102)


09.45 – 10.00 uur Welkom door Gerrit Hooijer, hoofd sectie Herkauwergezondheidszorg, Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht
Aftrap door Jeroen Nolles Aeres Groep (onderwijsvertegenwoordiging in UDV)


10.00 – 10.45 uur Frank Dales, Dierenbescherming
(namens maatschappelijke organisaties in UDV), een interactieve inleiding op de workshoprondes.

11.00 – 11.45 uur

1e Workshopronde

 • Beweiding: Top resultaten ook bij robotbedrijven
  Maarten Vrolijk, Livestock Research Wageningen UR
  Agnes van den Pol – van Dasselaar, CAH Vilentum Dronten
 • Fokkerij nieuwe strategie zonder quotum
  Roel Veerkamp, Livestock Research Wageningen UR
 • meer-info-button-udv.pngGezonde kalveren en kippen
  Marko Ruis, Livestock Research Wageningen UR
 • Rondleiding door de kliniek
  Gerrit Hooijer, Faculteit Diergeneeskunde Utrecht
   
11.45 – 12.15 uur Netwerk-break DZK | Ontwikkelcentrum | Roodbont | Keuzedelen

12.15 – 13.15 uur Lunch

13.15 – 14.00 uur

2e Workshopronde

 • meer-info-button-udv.pngGD: IBR en BVD praktische aanpak op bedrijven
  Frederik Waldeck, Gezondheidsdienst Dieren
 • meer-info-button-udv.pngPrecisielandbouw buiten de stal: GrasMais-Signaal?
  Bert Philipsen, Livestock Research Wageningen UR
 • Sensor data als managementondersteuning in de stal
  Gerrit Meulenaar, LELY
 • Rondleiding door de kliniek
  Gerrit Hooijer, Faculteit Diergeneeskunde Utrecht
   
14.00 –14.30 uur Netwerk-break DZK | Ontwikkelcentrum | Roodbont | Keuzedelen

14.30 – 15.15 uur

3e Workshopronde

 • Vruchtbare kringloop
  Johan Temmink, ForFarmers
 • meer-info-button-udv.pngPAS, programmatische aanpak stikstof
  Karin Groenestein, Livestock Research Wageningen UR
 • meer-info-button-udv.pngInsecten als eiwitrijke diervoedergrondstof
  Teun Veldkamp, Livestock Research Wageningen UR
 • Rondleiding door de kliniek
  Gerrit Hooijer, Faculteit Diergeneeskunde Utrecht
   
Vanaf 15.15 uur Informele borrel
Om verder te netwerken of de opbrengst van de dag met elkaar te delen.