Subsidie voor 13 verduurzamingsprojecten

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft aan 13 verschillende projecten subsidie toegekend in het kader van verduurzaming van de veehouderij. In totaal gaat het om een bedrag van € 800.000. Deze subsidies moeten er verder toe bijdragen dat de veehouderij zowel duurzamer als diervriendelijker wordt.

Staatssecretaris Dijksma op de website van de RVO: "Nederland loopt al voorop als je kijkt naar dierenwelzijn en duurzaamheid in de veehouderij, maar we moeten stappen blijven zetten. Het is daarom goed dat bedrijven en maatschappelijke organisaties met deze projecten samen de schouders zetten onder verdere verduurzaming van de veehouderij."

 

800.000 euro

subsidie-voor-13-projecten-verduurzaming-veehouderij-udv.png