Plusstal stimuleert duurzaam bouwen

De UDV wil vanaf 2015 stimuleringsmaatregelen inzetten om een versnelling te geven aan de bouw van duurzame stallen. De ambitie is dat veehouders vanaf 2015 bij de bouw van een nieuwe stal duurzaamheidsstappen zetten, op minimaal het niveau van de Plusstal of hoger.

kamerbrief-plusstallen-udv.pngDe gedachte hierachter is dat voor een ondernemer het moment van nieuwbouw bij uitstek de mogelijkheid biedt om de aspecten van duurzaamheid opnieuw onder de loep te nemen en daar extra stappen in te zetten. Hierover zijn op 10 april 2014 afspraken gemaakt tussen de partijen van het samenwerkingsverband. Siem Jan Schenk, LTO portefeuillehouder Omgeving: "De inzet op Plusstallen is een mooie stap op weg naar een in alle opzichten duurzame veehouderij".

In de komende maanden worden verschillende onderdelen verder uitgewerkt en gecommuniceerd.

Download hier de Kamerbrief over de Plusstallen

Duurzame stallen

udv-plusstallen.png