Over de UDV

voortgangsrapportage-2015-udv-home.pngDe Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij werkt aan een toonaangevende Nederlandse veehouderij in 2023 die met behoud van concurrentiekracht, produceert met respect voor mens, dier, milieu waar ook ter wereld. Daarvoor zijn door de deelnemende partijen een zestal speerpunten geformuleerd en een routeplan om daar te komen. Op deze website vindt u per speerpunt de uitdagingen, ambities en initiatieven tot 2015. Deze tussentijdse mijlpalen markeren de route naar een volledig duurzame veehouderij in 2023! 

Versnellingsprojecten

Bekijk hieronder een selectie uit de nieuwste versnellingsprojecten of ga naar het complete overzicht

Ambities van de UDV

De UDV definieerde 15 ambities op het vlak van verduurzaming van de veehouderij in 2020.
Lees meer en bekijk de film

Speerpunten van de UDV

Systeeminnovaties   Welzijn en gezondheid   Maatschappelijke inpassing

Systeeminnovaties

 

Welzijn en Gezondheid

 

Maatschappelijke inpassing

         
Energie, milieu en klimaat   Markt en ondernemerschap   Verantwoord consumeren

Energie, milieu en klimaat

 

Markt en ondernemerschap

 

Verantwoord consumeren

Groen Kennisnet


27-06-2017
Mineralenconcentraat, een product dat ontstaat bij verwerking van organische mest, zou een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing voor het mestoverschot, mits het erkend wordt als kunstmest. Een erkenning door de Europese Unie lijkt dichterbij.

22-06-2017
Het fosfaatreductieplan, zoals dat begin dit jaar ingevoerd is, heeft zijn effect gehad. De melkveehouderijsector heeft de fosfaatuitstoot met 4,5 miljoen kilo weten te verminderen. Het doel om onder het Europees plafond van 172,9 miljoen kilo te komen, i…

21-06-2017
Bij het kiemen van granen wordt zetmeel omgezet in suiker en verandert de samenstelling van eiwitten waardoor de voedingswaarde verbetert. Gekiemd graan kun je inzetten als veevoer. Een kiemrad maakt het kiemproces makkelijker.

Nieuw op de site

Onderwijsdag 2016 presentaties
Presentaties van de workshops tijdens de UDV Onderwijsdag van 9 november 2016 bij de Dairy Campus in Leeuwarden. meer > 16-11-2016

Netwerk MeatNL Netwerk MeatNL
De Alliantie Verduurzaming Voedsel, het UDV (Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij) en het Ministerie van Economische Zaken zijn samen een… meer > 30-10-2016