Over de UDV

voortgangsrapportage-2015-udv-home.pngDe Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij werkt aan een toonaangevende Nederlandse veehouderij in 2023 die met behoud van concurrentiekracht, produceert met respect voor mens, dier, milieu waar ook ter wereld. Daarvoor zijn door de deelnemende partijen een zestal speerpunten geformuleerd en een routeplan om daar te komen. Op deze website vindt u per speerpunt de uitdagingen, ambities en initiatieven tot 2015. Deze tussentijdse mijlpalen markeren de route naar een volledig duurzame veehouderij in 2023! 

Versnellingsprojecten

Bekijk hieronder een selectie uit de nieuwste versnellingsprojecten of ga naar het complete overzicht

Ambities van de UDV

De UDV definieerde 15 ambities op het vlak van verduurzaming van de veehouderij in 2020.
Lees meer en bekijk de film

Speerpunten van de UDV

Systeeminnovaties   Welzijn en gezondheid   Maatschappelijke inpassing

Systeeminnovaties

 

Welzijn en Gezondheid

 

Maatschappelijke inpassing

         
Energie, milieu en klimaat   Markt en ondernemerschap   Verantwoord consumeren

Energie, milieu en klimaat

 

Markt en ondernemerschap

 

Verantwoord consumeren

Groen Kennisnet


22-07-2016
De rundveefokkerij is een belangrijke economische activiteit in Nederland en draagt bij aan de export. Om aan te sluiten bij Europese regelgeving, belangrijk om internationaal handelsverkeer te bevorderen, moet de fokkerij de werkwijze op punten aanpassen…

19-07-2016
25 jaar geleden verdween de teelt van veldbonen als eiwitrijk gewas bijna geheel. Er is echter weer interesse in veldboon in het kader van vergroening en als teelt van eigen veevoer.

18-07-2016
Klimaat speelt een belangrijke rol bij de weerstand van kalveren. Kou, tocht en vocht zijn funest. De klimaatbehoefte van kalveren verandert naarmate ze ouder worden.

Nieuw op de site

UDV Voortgangsrapportage 2015 UDV Voortgangsrapportage 2015
De UDV Voortgangsrapportage 2015 van de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij is verschenen. meer > 14-6-2016

Fokkerij en Voortplantingstechnieken Fokkerij en Voortplantingstechnieken
De zienswijze Fokkerij en Voortplantingstechnieken is geactualiseerd. Mede geïnitieerd door de Raad voor Dieraangelegenheden (RDA). meer > 31-5-2016