Over de UDV

voortgangsrapportage-2015-udv-home.pngDe Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij werkt aan een toonaangevende Nederlandse veehouderij in 2023 die met behoud van concurrentiekracht, produceert met respect voor mens, dier, milieu waar ook ter wereld. Daarvoor zijn door de deelnemende partijen een zestal speerpunten geformuleerd en een routeplan om daar te komen. Op deze website vindt u per speerpunt de uitdagingen, ambities en initiatieven tot 2015. Deze tussentijdse mijlpalen markeren de route naar een volledig duurzame veehouderij in 2023! 

Versnellingsprojecten

Bekijk hieronder een selectie uit de nieuwste versnellingsprojecten of ga naar het complete overzicht

Ambities van de UDV

De UDV definieerde 15 ambities op het vlak van verduurzaming van de veehouderij in 2020.
Lees meer en bekijk de film

Speerpunten van de UDV

Systeeminnovaties   Welzijn en gezondheid   Maatschappelijke inpassing

Systeeminnovaties

 

Welzijn en Gezondheid

 

Maatschappelijke inpassing

         
Energie, milieu en klimaat   Markt en ondernemerschap   Verantwoord consumeren

Energie, milieu en klimaat

 

Markt en ondernemerschap

 

Verantwoord consumeren

Groen Kennisnet


30-09-2016
Er is bij melkveehouders een groeiende belangstelling voor de teelt van gras met rode klaver. Klaver bindt stikstof en zorgt voor een hogere opbrengst: een oplossing voor de beperkte stikstofgebruiksruimte.

29-09-2016
Het stalboekje natuurlijke melkveegezondheidszorg is vernieuwd. Het stalboekje geeft handvatten om met natuurlijke middelen de gezondheid en de weerstand van de dieren te bevorderen en zo ziektes te voorkomen.

28-09-2016
Met crowdfunding kunnen melkveehouders niet alleen projecten realiseren, het brengt boeren en burger ook dichter bij elkaar, zo blijkt uit een pilot 'cowfunding' die CONO kaasmakers uitvoerde. De Wageningse studente Nanne Roos Vonk schreef er een scriptie…

Nieuw op de site

Onderwijsdag 2016 Aanmeldformulier
Aanmelden voor de UDV Onderwijsdag 2016 kan via dit formulier. Met mogelijkheid om voorkeuren voor de workshops op te geven. meer > 27-9-2016

UDV Onderwijsdag 2016 UDV Onderwijsdag 2016
meer > 23-9-2016