Over de UDV

voortgangsrapportage-2015-udv-home.pngDe Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij werkt aan een toonaangevende Nederlandse veehouderij in 2023 die met behoud van concurrentiekracht, produceert met respect voor mens, dier, milieu waar ook ter wereld. Daarvoor zijn door de deelnemende partijen een zestal speerpunten geformuleerd en een routeplan om daar te komen. Op deze website vindt u per speerpunt de uitdagingen, ambities en initiatieven tot 2015. Deze tussentijdse mijlpalen markeren de route naar een volledig duurzame veehouderij in 2023! 

Versnellingsprojecten

Bekijk hieronder een selectie uit de nieuwste versnellingsprojecten of ga naar het complete overzicht

Ambities van de UDV

De UDV definieerde 15 ambities op het vlak van verduurzaming van de veehouderij in 2020.
Lees meer en bekijk de film

Speerpunten van de UDV

Systeeminnovaties   Welzijn en gezondheid   Maatschappelijke inpassing

Systeeminnovaties

 

Welzijn en Gezondheid

 

Maatschappelijke inpassing

         
Energie, milieu en klimaat   Markt en ondernemerschap   Verantwoord consumeren

Energie, milieu en klimaat

 

Markt en ondernemerschap

 

Verantwoord consumeren

Groen Kennisnet


14-08-2017
Welke koe willen veehouders in 2025 melken? En hoe hou je daar rekening mee bij het kiezen van je fokdoel. Productiviteitsverhoging is niet meer het doel. Gezondheid en efficiëntie zijn belangrijker.

14-08-2017
De nieuwe elearning cursus 'Mens-dier interactie in de varkenshouderij' leert cursisten hoe angst voor mensen ontstaat bij varkens, leert varkensgedrag te herkennen en hoe het eigen gedrag hierop aan te passen.

09-08-2017
Door kavelruil, waarbij grondeigenaren percelen land ruilen, kan zorgen voor een efficiëntere bedrijfsvoering voor agrarisch ondernemers. Die kavelruil vindt steeds vaker op vrijwillige basis plaats.

Nieuw op de site

3e workshopronde UDV Onderwijsdag 2017
3e workshopronde van de UDV Onderwijsdag 2017 bij Aeres Praktijkcentrum in Dronten. meer > 20-9-2017

UDV Onderwijsdag 2017
Landelijke Onderwijsdag van de UDV met het thema ‘Werelden Verbinden’ vindt plaats op 9 november 2017 bij Aeres in Dronten. meer > 20-9-2017