Over de UDV

voortgangsrapportage-2015-udv-home.pngDe Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij werkt aan een toonaangevende Nederlandse veehouderij in 2023 die met behoud van concurrentiekracht, produceert met respect voor mens, dier, milieu waar ook ter wereld. Daarvoor zijn door de deelnemende partijen een zestal speerpunten geformuleerd en een routeplan om daar te komen. Op deze website vindt u per speerpunt de uitdagingen, ambities en initiatieven tot 2015. Deze tussentijdse mijlpalen markeren de route naar een volledig duurzame veehouderij in 2023! 

Versnellingsprojecten

Bekijk hieronder een selectie uit de nieuwste versnellingsprojecten of ga naar het complete overzicht

Ambities van de UDV

De UDV definieerde 15 ambities op het vlak van verduurzaming van de veehouderij in 2020.
Lees meer en bekijk de film

Speerpunten van de UDV

Systeeminnovaties   Welzijn en gezondheid   Maatschappelijke inpassing

Systeeminnovaties

 

Welzijn en Gezondheid

 

Maatschappelijke inpassing

         
Energie, milieu en klimaat   Markt en ondernemerschap   Verantwoord consumeren

Energie, milieu en klimaat

 

Markt en ondernemerschap

 

Verantwoord consumeren

Groen Kennisnet


27-06-2016
Om onkruid te bestrijden gebruiken maïstelers onder andere middelen met de werkzame stof terbuthylazine. De toelating van deze stof staat onder druk. Zonder die stof is onkruidbestrijding ook mogelijk.

27-06-2016
Zou de derogatieregeling voor mestafzet vervallen, dan levert dat extra kosten op voor Nederlandse veehouders. De mestverwerkingscapaciteit zal met zo'n 75% moeten toenemen. De kosten stijgen daardoor met 116 miljoen euro.

23-06-2016
Om gras te drogen, moet je het een paar keer opschudden. Grasschudders zijn er in verschillende variëteiten, maar soms raken de tanden los. Wat doe je dan?

Nieuw op de site

UDV Voortgangsrapportage 2015 UDV Voortgangsrapportage 2015
De UDV Voortgangsrapportage 2015 van de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij is verschenen. meer > 14-6-2016

Fokkerij en Voortplantingstechnieken Fokkerij en Voortplantingstechnieken
De zienswijze Fokkerij en Voortplantingstechnieken is geactualiseerd. Mede geïnitieerd door de Raad voor Dieraangelegenheden (RDA). meer > 31-5-2016